Voor wie?

Deze website is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met richtlijnontwikkeling in de gezondheidszorg. U vindt er informatie die kan helpen bij het maken en herzien van richtlijnen. Drie fasen vormen de basis van deze website. Dit zijn de fasen zoals beschreven in de Richtlijn voor Richtlijnen. Iedere fase bevat een aantal activiteiten. Deze activiteiten maken onderdeel uit van de cyclus evidence-based richtlijnontwikkeling, welke beschreven staat in het handboek van Van Everdingen et al. (2004). Wanneer u meer wilt weten over een onderdeel uit de cyclus, dan kunt u klikken op de betreffende activiteit. Daar vindt u de volgende informatie:

Tenslotte treft u onder het tabblad referenties een aantal relevante links en literatuur met betrekking tot richtlijnontwikkeling en -herziening aan.

Fasen van richtlijnontwikkeling

In onderstaand diagram worden de fasen van richtlijnontwikkeling en bijbehorende activiteiten weergegeven. U kunt klikken op elke afzonderlijke activiteit of fase.