Evaluatie en revisie

Om een oordeel te kunnen vormen over de mate waarin een richtlijn toegepast wordt is informatie vanuit de praktijk nodig. Deze informatie kan onder meer worden verkregen gebruik te maken van indicatoren.

De wetenschappelijke en praktijkkennis in de zorg ontwikkelen zich snel. Daarom is het van belang de actualiteit van de richtlijn te bewaken. In een afgeronde richtlijn behoort aangegeven te zijn wanneer herziening en/of aanvulling zal plaatsvinden.

Deze activiteit maakt deel uit van de Afrondingsfase.

Criteria

Bij deze activiteit zijn de volgende criteria van toepassing:

Criterium 19

Een procedure voor herziening van de richtlijn is vermeld

Basisinformatie uit de EBRO-handleiding

Hoofdstuk 9

Hoofdstuk 10

Achtergrondinformatie

Rapport Actueel houden van Richtlijnen deel 1

Rapport Actueel houden van Richtlijnen deel 2

Tools

De volgende tools zijn ondersteunend bij het uitvoeren van deze activiteit:

Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Tool Projectmanagement

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.