Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase wordt na selectie van het onderwerp het raamwerk van de richtlijn opgesteld door het onderwerp af te bakenen. De knelpuntenanalyse maakt in de Richtlijn voor Richtlijnen deel uit van de ontwikkelfase, maar deze kennisbank hanteert de Cyclus evidence-based richtlijnontwikkeling (Van Everdingen et al.), waarin deze activiteit tot de voorbereidingsfase behoort.

Criteria

Bij deze fase zijn volgens de Richtlijn voor Richtlijnen de volgende criteria van belang:

  1. Het onderwerp, het doel en de doelgroep van een richtlijn worden gekozen
  2. De initiatiefnemer van de richtlijn identificeert de primair betrokken beroepsorganisaties en patiënten/cliëntenorganisaties
  3. De primair betrokken organisaties kiezen de voorzitter en zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de voorzitter
  4. De primair betrokken organisaties formeren de werkgroep en stellen de werkwijze vast
  5. Bij alle fasen van richtlijnontwikkeling zijn inhoudsdeskundigen en methodologische experts betrokken
  6. Het patiënten-/cliëntenperspectief maakt onderdeel uit van de richtlijn
  7. De invloed van belangenverstrengeling wordt zoveel mogelijk beperkt