Afrondingsfase

In de afrondingsfase wordt het commentaar verzameld en voorgelegd aan de werkgroep, die de richtlijn vervolgens aanpast. Deze aangepaste versie wordt daarna voorgelegd aan de autorisatiecommissie. Na autorisatie wordt een geschikte disseminatie- en implementatiestrategie voor de richtlijn vastgesteld. Ten slotte worden indicatoren opgesteld en een herzieningsprocedure vastgesteld.

Criteria

Bij deze fase zijn volgens de Richtlijn voor Richtlijnen de volgende criteria van belang:

  1. Voor publicatie van de richtlijn worden experts en toekomstige gebruikers van de richtlijn geraadpleegd
  2. De richtlijn wordt geaccordeerd door ten minste alle primaire beroepsgroepen en patiëntenorganisatie(s)
  3. Een procedure voor herziening van de richtlijn is vermeld
  4. De primair betrokken organisaties zetten zich tijdens alle fasen van richtlijnontwikkeling actief in voor toepassing van de richtlijn in de praktijk