Afspraken over de manier van communiceren

Voorbeelden van afspraken die men met de groep kan maken zijn:

  • we beginnen en eindigen op tijd;
  • we zetten onze telefoons tijdens de vergadering uit, tenzij er dringende redenen zijn om hem aan te laten;
  • we luisteren naar elkaar en behandelen elkaar met respect en vriendelijkheid, ieders mening is waardevol;
  • iedereen mag suggesties ter verbetering van het proces inbrengen;
  • we staan open voor elkaars mening/verbetersuggesties en interrumperen elkaar niet;
  • de patiëntvertegenwoordiger krijgt altijd de gelegenheid om te reageren;
  • het eindproduct is ons gezamenlijk product.