Checklist van gespreksonderwerpen tijdens oriënterend gesprek met potentiële werkgroepleden met voorstel voor enkele criteria waaraan leden moeten voldoen

  • motivatie/belang om deel te nemen aan werkgroep/(in)congruentie tussen individueel belang en belang van vereniging op basis van ingevuld formulier;
  • positieve visie op en ervaring met Evidence Based Medicine;
  • actieve voorbereiding op en deelname aan vergaderingen van richtlijnwerkgroepen;
  • leveren van adequate input voor het beantwoorden van uitgangsvragen;
  • nakomen van afspraken en deadlines;
  • formuleren van specifieke, heldere en transparante aanbevelingen in de richtlijn;
  • terugkoppelen naar (het bestuur van) de (wetenschappelijke) vereniging;
  • bewaken van de balans tussen de wetenschappelijke basis van de richtlijn en de praktische toepasbaarheid ervan;
  • open staan voor andere meningen;
  • omgaan met feedback.