Doel richtlijn

Het is van belang om in deze fase het doel van de richtlijn op hoofdlijnen vast te stellen. In een volgende fase zullen andere stakeholders en de experts in de werkgroep de doelstelling verder kunnen aanscherpen. Wat is inhoudelijk in de praktijk het belangrijkste knelpunt (zie ook matrix hieronder), dat in ieder geval beantwoord moet worden? In andere woorden, welk probleem gaat met de richtlijn opgelost worden.

Figuur

Prioriteit Randvoorwaarden
- Omvang x ernst - Is er grote ongewenste variatie in professioneel handelen?
- Verbetert de zorg voor de cliënt sterk (gericht op het hulpverleningsproces of op specifieke problematiek, bepaalde doelgroepen)? - Is er voldoende evidentie, praktijkkennis, ervaringsdeskundigheid van cliënten?
- Kan veel winst behaald worden door ondersteuning van het professionele handelen? - Willen stakeholders betrokken zijn?
- Lopen cliënt en/of professional specifieke veiligheidsrisico’s die prioriteit rechtvaardigen?