Doelgroep richtlijn

Het bepalen van de doelgroep sluit nauw aan de definiëring van het onderwerp en het doel. Wie zijn de belangrijkste stakeholders bij dit onderwerp? Wie zijn er nodig om het probleem waar de richtlijn zich op focust, op te lossen? Daarbij dient in ieder geval een onderscheid gemaakt te worden in stakeholders die inhoudelijk betrokken moeten zijn en in de eindgebruikers van de richtlijn (inclusief cliënten en andere potentiële eindgebruikers). Ook is het van belang om vast te stellen of er belangrijke subgroepen kunnen zijn, bijv. in leeftijd (kinderen, ouderen), sexe en/of ras.