Inhoudelijk draagvlak

Is men bereid tijd, expertise en eventueel andere middelen in een richtlijnontwikkeling te investeren? Wat is het belang van elke stakeholder en hoe kan dat in het proces worden geborgd? Het kan zo zijn dat bij bepaalde stakeholders een urgentie aanwezig is maar bij anderen niet. Het is daarom belangrijk om de dialoog met diverse stakeholders op te zoeken en hen ook het perspectief van de ander voor te leggen, waardoor het gevoel van urgentie wellicht alsnog ontstaat. Soms kan het toevoegen van een subonderwerp de interesse van stakeholders vergroten.