Markering aanbeveling

Let op: gezamenlijke besluitvorming belangrijk

Aanbeveling

De werkgroep adviseert vrouwen met een verhoogd risico op ovariumcarcinoom (als onderdeel van erfelijk mammacarcinoom op basis van een BRCA1 of 2 mutatie) uitgebreid voor te lichten over de voor- en nadelen van screening en preventieve bilaterale salpingooöphorectomie en met hen te bespreken waar hun voorkeur naar uit gaat.