Obstakels

Bespreek in een vroeg stadium de obstakels voor richtlijnontwikkeling en –implementatie nadrukkelijk met alle stakeholders: welke risico’s zitten er inhoudelijk in het richtlijnontwikkelingsproces, welke gevoeligheden liggen er in het veld en welke knelpunten zijn er bij invoering van een richtlijn mogelijk te voorzien? Ga ook na welke risico’s kunnen worden opgeheven en welke scenario’s gevolgd kunnen worden indien er zich problemen voordoen.