Onderwerp

Leent het gekozen onderwerp zich voor een richtlijnontwikkeling of beter voor een andere (kwaliteits)aanpak? Hiervoor kunnen verschillende criteria worden gebruikt, zoals bijv. in onderstaande matrix is uitgewerkt:

Figuur

Prioriteit Randvoorwaarden
- Omvang x ernst - Is er grote ongewenste variatie in professioneel handelen?
- Verbetert de zorg voor de cliënt sterk (gericht op het hulpverleningsproces of op specifieke problematiek, bepaalde doelgroepen)? - Is er voldoende evidentie, praktijkkennis, ervaringsdeskundigheid van cliënten?
- Kan veel winst behaald worden door ondersteuning van het professionele handelen? - Willen stakeholders betrokken zijn?
- Lopen cliënt en/of professional specifieke veiligheidsrisico’s die prioriteit rechtvaardigen?