Resultaat

Hoe moet het eindresultaat eruit zien en om welke eindproducten voor welke doelgroepen gaat het? Wie gaat het toepassen in de praktijk en welke eisen stelt dat aan het op te leveren eindresultaat? Vereist de praktijk bijv. dat er vooral een praktisch stroomschema wordt opgeleverd, of juist meer een volledige beschrijving van het proces met achtergronden? Om het maatschappelijk draagvlak te verbreden, kan ook nagedacht worden over wat het resultaat voor eindgebruikers zoals cliënten, managers, verzekeraars et cetera dient te zijn.