Richtlijnspecifiek projectmanagement

Uit evaluaties van richtlijnprojecten zijn leerpunten met betrekking tot de organisatie en coördinatie van richtlijnontwikkeltrajecten te destilleren. De focus in richtlijnontwikkeling heeft vanaf het begin sterk op de inhoud en niet op de organisatie ervan gelegen. Er is gebleken dat richtlijngroepen er zeer zelden in slagen om richtlijnen binnen de geplande tijd en met het beschikbare budget te ontwikkelen. Mede daarom is goed projectmanagement ook binnen richtlijnmakende organisaties zelf al langer een belangrijk thema. Richtlijnprojecten vereisen een resultaatgerichte sturing gezien de dynamiek van omgeving waarin ze worden ontwikkeld en de hoge mate van inhoudelijk vakmanschap dat erin verweven is. Werkgroepleden zijn druk bezette, professionals waarbij geen vast beroep op tijd in de agenda kan worden gedaan. Er is vanuit het projectmanagement geen hiërarchische relatie met de leden van de werkgroep, maar feitelijk alleen een functioneel inhoudelijke relatie. Er moet dus gestuurd worden op het vertrouwen dat het resultaat behaald zal worden op de manier waarop die deelnemende professionals dat sterk mede bepalen, terwijl de projectleider verantwoordelijk is voor de risico’s die hierbij optreden bijv. in overschrijdingen van tijd en geld. De projectleider boekt vooral resultaat als hij/zij de zelfsturing door de professional en het team vergroot (zie onderstaand figuur).

Figuur