Voorbeeld kennislacune Rectaal bloedverlies

Naam richtlijn NHG-Standaard Rectaal bloedverlies
Publicatiedatum richtlijn Januari 2009
Verkorte titel lacune Indicatie colonoscopie
Datum lacune Januari 2009
Aard van de lacune Geen onderzoek beschikbaar (met patiëntenpopulatie in huisartspraktijk)
Trefwoorden Risicostratificatie, risicofactoren, indicatie, diagnostiek, colonoscopie, coloscopie, huisartspraktijk, rectaal bloedverlies, colorectaal carcinoom, coloncarcinoom, rectumcarcinoom, dikkedarmkanker
Uitgangsvraag
  • Patiëntpopulatie: patiënten met rectaal bloedverlies in de eerste lijn
  • Interventie: diagnostische waarde van pijnlijke defecatie, jeuk, aard van bloedverlies, slijmverlies, soiling, veranderd defecatiepatroon, loze aandrang, tenesmi, prolapsgevoel, gewichtsverlies en moeheid
  • Uitkomstmaat: discriminatie, reclassificatie en calibratie van een multivariabele risico-index voor het aantonen en uitsluiten van colorectaal carcinoom
Gewenst onderzoekontwerp Prospectief cohortonderzoek
Verwacht effect Risicostratificatie kan een betere aanbeveling geven bij welke patiënten aanvullende diagnostiek noodzakelijk is

Bron: http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/k_lacunes/Lacune-Rectaal-bloedverlies.htm