Voorbeeld van elektronische dataverzameling – het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH)

LINH is een netwerk van 84 geautomatiseerde huisartspraktijken met meer dan 330.000 ingeschreven patiënten (juli 2009). De LINH-huisartsen verzamelen op continue basis 'productiegegevens' over aandoeningen, aantallen contacten/verrichtingen, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep huisartsen en ter onderbouwing van het landelijk beleid van de overheid. Gegevensbron is het routinematig door de LINH praktijken bijgehouden elektronisch patientendossier (EPD).

De computersystemen waarin huisartsen de gegevens bijhouden zijn huisarts informatie systemen (HISsen), die door verschillende fabrikanten worden geleverd en in opzet van elkaar verschillen. Om een consequente en minder vrijblijvende manier van registreren te waarborgen zijn in hierin aanpassingen aangebracht. In de meeste gevallen zijn deze aanpassingen gedaan door de betreffende HIS-leverancier. Voor het vastleggen van bepaalde handelingen worden standaard codes gebruikt. Zo beschikken de HISsen ten behoeve van de registratie van verwijzingen over een tabel met codes voor alle mogelijke specialismen. Voor het registreren van medicijnvoorschriften beschikt het HIS over de zogenaamde KNMP-taxe, waarin ook de ATC-code van de werkzame stof kan worden opgezocht.

LINH verzamelt informatie over het aantal voorschriften, verwijzingen en contacten en over de diagnoses die daar bij horen. Hiervoor wordt de International Classification of Primary Care (ICPC) gebruikt die in Nederland is geaccepteerd als standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk. Ook wordt aangesloten bij codeerafspraken in andere huisartsgeneeskundige registratienetwerken. In een enkel geval, als er landelijk geen overeenstemming is over bepaalde coderingen, maakt LINH een eigen keuze.

De gegevens uit LINH vormen een belangrijke bron van informatie voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen en het Nationaal Kompas Volksgezondheid van het RIVM.

Bron: Verheij RA; Van Dijk CE; Stirbu-Wagner I; Dorsman SA; Visscher S; Abrahamse H; Davids R; Braspenning J; Van Althuis T; Korevaar JC. Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg. Feiten en cijfers over huisartsenzorg in Nederland. Utrecht/Nijmegen: NIVEL/IQ, 2009, [http://www.nivel.nl/oc2/page.asp?pageid=14017], bezocht op 21 maart 2011