Determine subject, goal and target group

Deze activiteit maakt deel uit van de Preparation phase.

Criteria

Bij deze activiteit zijn de volgende criteria van toepassing:

Criterium 1

Het onderwerp, het doel en de doelgroep van een richtlijn worden gekozen

Tools

De volgende tools zijn ondersteunend bij het uitvoeren van deze activiteit:

Tool for the analysis of clinical care gaps

Om richtlijnen goed te laten aansluiten bij het veld is het belangrijk dat ze uitgaan van actuele problemen, ofwel knelpunten die in het werkveld worden ervaren. De ervaren knelpunten kunnen aanleiding zijn om een nieuwe richtlijn te ontwikkelen of om een herziening van een bestaande richtlijn te initiëren. Deze tool biedt ondersteuning bij:

  1. het vaststellen van de scope;
  2. het inventariseren van knelpunten;
  3. het analyseren van knelpunten;
  4. het prioriteren / selecteren van knelpunten

Tool for organisation and cooperation in multidisciplinary guideline development

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Tool for project management in guideline development

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.