Criteria voor richtlijnontwikkeling

(Uit Richtlijn voor Richtlijnen)

Op deze pagina worden per fase de criteria voor richtlijnontwikkeling opgesomd.

Preparation phase

 1. Het onderwerp, het doel en de doelgroep van een richtlijn worden gekozen
 2. De initiatiefnemer van de richtlijn identificeert de primair betrokken beroepsorganisaties en patiënten/cliëntenorganisaties
 3. De primair betrokken organisaties kiezen de voorzitter en zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de voorzitter
 4. De primair betrokken organisaties formeren de werkgroep en stellen de werkwijze vast
 5. Bij alle fasen van richtlijnontwikkeling zijn inhoudsdeskundigen en methodologische experts betrokken
 6. Het patiënten-/cliëntenperspectief maakt onderdeel uit van de richtlijn
 7. De invloed van belangenverstrengeling wordt zoveel mogelijk beperkt

Development phase

 1. De richtlijnontwikeling start met een knelpuntenanalyse
 2. Op grond van de knelpuntenanalyse worden specifieke uitgangsvragen opgesteld
 3. De literatuur wordt systematisch samengevat en transparant gepresenteerd door een methodoloog en een inhoudsdeskundige
 4. De gebruikte methoden om de aanbevelingen op te stellen zijn transparant gepresenteerd
 5. De aanbevelingen zijn specifiek geformuleerd
 6. Een richtlijn besteedt aandacht aan doelmatigheid
 7. In een richtlijn besteedt aandacht aan kennislacunes
 8. Een richtlijntekst kent vaste onderdelen
 9. Er worden producten opgeleverd die de toepassing van de richtlijn bevorderen

Completion phase

 1. Voor publicatie van de richtlijn worden experts en toekomstige gebruikers van de richtlijn geraadpleegd
 2. De richtlijn wordt geaccordeerd door ten minste alle primaire beroepsgroepen en patiëntenorganisatie(s)
 3. Een procedure voor herziening van de richtlijn is vermeld
 4. De primair betrokken organisaties zetten zich tijdens alle fasen van richtlijnontwikkeling actief in voor toepassing van de richtlijn in de praktijk