Development phase

Criteria

Bij deze fase zijn volgens de Richtlijn voor Richtlijnen de volgende criteria van belang:

  1. De richtlijnontwikeling start met een knelpuntenanalyse
  2. Op grond van de knelpuntenanalyse worden specifieke uitgangsvragen opgesteld
  3. De literatuur wordt systematisch samengevat en transparant gepresenteerd door een methodoloog en een inhoudsdeskundige
  4. De gebruikte methoden om de aanbevelingen op te stellen zijn transparant gepresenteerd
  5. De aanbevelingen zijn specifiek geformuleerd
  6. Een richtlijn besteedt aandacht aan doelmatigheid
  7. In een richtlijn besteedt aandacht aan kennislacunes
  8. Een richtlijntekst kent vaste onderdelen
  9. Er worden producten opgeleverd die de toepassing van de richtlijn bevorderen