Completion phase

Criteria

Bij deze fase zijn volgens de Richtlijn voor Richtlijnen de volgende criteria van belang:

  1. Voor publicatie van de richtlijn worden experts en toekomstige gebruikers van de richtlijn geraadpleegd
  2. De richtlijn wordt geaccordeerd door ten minste alle primaire beroepsgroepen en patiëntenorganisatie(s)
  3. Een procedure voor herziening van de richtlijn is vermeld
  4. De primair betrokken organisaties zetten zich tijdens alle fasen van richtlijnontwikkeling actief in voor toepassing van de richtlijn in de praktijk