Criterium 12. De aanbevelingen zijn specifiek geformuleerd

Dit criterium hoort bij de Activiteit Formuleren aanbevelingen uit de Development phase.

Tools

De volgende tools hebben betrekking op dit criterium:

Tool for organisation and cooperation in multidisciplinary guideline development

Procesmanagement bij richtlijnontwikkeling is vaak nog een black box, waarbij een systematische aanpak voor het faciliteren ervan ontbreekt. Deze tool voorziet in praktische tips en voorbeelden met betrekking tot procesmanagement, ter bevordering van de (interprofessionele) samenwerking in richtlijnwerkgroepen.

Tool for project management in guideline development

Deze tool biedt aandachtspunten, tips, handvatten en hulpmiddelen voor adequaat management van de ontwikkeling, revisie of monitoring van richtlijnen en/of afgeleide producten daarvan. Het uiteindelijke doel van de tool is om de ontwikkeling of revisie van een richtlijn binnen de geplande tijd en binnen het budget af te ronden, uiteraard met behoud van kwaliteit.

Tool for developing population-specific recommendations

De bewijskracht waarop aanbevelingen zijn gebaseerd geldt op groepsniveau, dat wil zeggen voor de ‘gemiddelde patiënt’ die voldoet aan de in het onderzoek gehanteerde in- en exclusiecriteria. In de praktijk zijn er echter vaak subgroepen, die kunnen afwijken van de onderzochte populatie. Deze tool bevordert het zo specifiek mogelijk opstellen van aanbevelingen in richtlijnen, waarbij de aandacht vooral wordt gericht op de meest voorkomende subpopulaties in de praktijk.

Tool for considering sex differences in guideline development

In deze tool wordt aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd waarom de aandacht voor sekseverschillen relevant is voor de medische praktijk, en hoe aandacht voor sekseverschillen in de diverse stappen van richtlijnontwikkeling kan worden geïntegreerd.