Literatuur

Het beschikbare ondersteunende materiaal is hieronder onderverdeeld in de categorieën Richtlijn voor Richtlijnen, Veldraadpleging, AGREE, (Guideline) manuals en Overig.

TitelAuteur(s)
Richtlijn voor Richtlijnen
Advies Regieraad bij richtlijnen voor richtlijnenRegieraad Kwaliteit van Zorg
Casusbeschrijving richtlijnen: ontwikkeling en toepassing van een analyse-instrumentIn opdracht van Regieraad Kwaliteit van Zorg: TNO, CBO en Trimbos
Een visie op richtlijnontwikkeling in NederlandRegieraad Kwaliteit van Zorg
Richtlijn voor RichtlijnenRegieraad Kwaliteit van Zorg
Veiligheidsnormen in richtlijnen: Kansen en valkuilen voor het Besturen van KwaliteitRegieraad Kwaliteit van Zorg
Veldraadpleging
Knelpunten, behoeften en wensen voor het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen. Veldraadpleging in de cure, de care en de preventie.Regieraad Kwaliteit van Zorg
Notulen focusgroep sector Preventie-
Notulen focusgroep veldraadpleging CareCare
Notulen focusgroep veldraadpleging Curatieve ZorgTweedelijns Curatieve Zorg
AGREE
Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation (AGREE) II InstrumentThe AGREE Next Steps Consortium
Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation (AGREE). Instrument voor beoordeling van richtlijnen.
Alleen papieren versie aanwezig
AGREE collaboration
(Guideline) manuals
Blauwdruk participeren in richtlijnen: methodiek voor het effectief opnemen van 'participeren en functioneren in werk' in richtlijnenNVI/NVAB/CBO
Blauwdruk patiëntenparticipatie in richtlijnontwikkeling: Leidraad voor richtlijnmakers.CBO/NPCF
Clinical practice guideline development manual: a quality-driven approach for translating evidence into action.Rosenfeld, R.M. & Shiffman, R.N.
Contouren van richtlijnontwikkeling jeugdzorg: eindrapport van het Project Voorbereiding Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg.Dronkers, F. & van Rossum, J. (Nederlands Jeugd instituut)
Evidence-based Richtlijnontwikkeling (EBRO). Handleiding voor werkgroepleden.CBO
Evidence-based richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. Alleen papieren versie aanwezigVan Everdingen, J.J.E. et al
Folder RichtlijnontwikkelingIntegraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Guideline Adaptation: A Resource Toolkit.ADAPTE Collaboration
Handbook for the preparation of Explicit Evidence-based Clinical Practice GuidelinesNZGG
Handbook on Clinical Practice GuidelinesCanadian Medical Association
Handleiding indicatorenontwikkelingCBO
Handleiding keuzehulpontwikkelingCBO
Implementatie: Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Alleen papieren versie aanwezigGrol, R. & Wensing, M.
Patiënten betrekken bij de zorg in de het ziekenhuis: De instrumenten.CBO
Patiënten betrekken bij de zorg in de het ziekenhuis: Een handboek.CBO
SIGN 50 A guideline developer's handbookScottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
The guidelines manualNational Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
The guidelines manual (all appendices)National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
Overig
Attention to Sex-Related Factors in the Development of Clinical Practice Guidelines.Keuken, D.G., et al. (Journal of Women's Health)
Behandelrichtlijnen en geneesmiddelenformularia vatbaar voor beïnvloeding door farmaceutische industrieInspectie voor de gezondheidszorg
Conflict of Interest in Medical Research, Education and Practice. Hoofdstuk 7: Conflicts of Interest and Development of Clinical Practice GuidelinesBoard on Health Sciences Policy
Considered judgement in evidence-based guideline development.Verkerk, K. et al. (International Journal for Quality in Health Care)
De kronkelige wegen naar richtlijnenCals, J.
Developing costing tools: Methods guide.National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
Eindrapportage (2de druk)Maastricht UMC en Radboudumc
Evaluatie KKCZ Pilotprojecten Innovatieve Richtlijnontwikkeling.IQ healthcare
Gedragsregels voor het omgaan met belangen met de industrie bij richtlijnontwikkelingBurgers, J.S. (ten behoeve van richtlijnwerkgroep CVRM)
Implementatie van richtlijnen: Aandacht voor financiële en organisatorische impact van aanbevelingen.CBO
Implementatieplan Richtlijnen Diabetes Mellitus.Werkgroep met NIV, NDF en DVN
Implementation toolkit: Implementation of Clinical Practice GuidelinesRNAO
Implementeren van richtlijnen: een leidraad voor adviseurs.CBO
Incorporating a gender perspective into the development of clinical guidelines: a training course for guideline developersKeuken, D.G. et al. (Implementation Science)
Incorporating a gender perspective into the development of clinical guidelines: a training course for guideline developers. Additional file.Keuken, D.G. et al. (Implementation Science)
Kortschrift "Invloed van de farmaceutische industrie op behandelrichtlijnen"Inspectie voor de gezondheidszorg
QUICK SCAN: richtlijnen als basis voor de farmaceutische aanpak? Alleen papieren versie aanwezigBurgers, J.S. et.al.
Richtlijnen genoeg, nu de uitvoering nogFleuren, M.A.H. et al. (Medisch Contact)
Tool Implementatie Checklist met toelichtingMaastricht UMC en Radboudumc
Verslag Invitational Conference "Inspiratie voor landelijke en regionale richtlijnorganisaties, hoe werken we samen?"NIVEL
Voorbeeldrapport: Rapport knelpuntenanalyse: Richtlijn Chronisch Vermoeidheidssyndroom.CBO
Voorstel voor een checklist bij het afwijken van richtlijnenKoerselman, G.F. & Korzec, A.