Tool Voorkomen van belangenverstrengeling

U kunt deze tool via deze link bekijken:

Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling (pdf)